Bültmann & Gerriets
Herzlich willkommen in unserem Webshop! Sammeln Sie Punkte bei jedem Buchkauf mit unserer Literaturkarte. Hier erfahren Sie mehr: Literaturkarte
Just DUIT!
von Hans Jørgen Staugaard, Charlotte Heigaard Jensen, Annegrethe Nielsen, Annette Pedersen, Niels B. Lucassen, Christian Wahl, Susanne Dau, Lars Falk Thomas Kjærgaard, Louise L. Larsen Louise B. Jensen
(Herausgeber: UCN Forlag, UCN Forskning og Udvikling)
Status og perspektiver fra et igangværende forsknings- og udviklingsprojekt i UCN.
Verlag: Books on Demand
Hardcover
ISBN: 9788771457070
Erschienen: am 16.10.2014
Sprache: Dänisch
Format: 21,0 cm x 14,8 cm x 0,7 cm
Gewicht: 152 Gramm
Umfang: 96 Seiten
Paperback, ab 12 Jahre

Preis: 10,75 €
keine Versandkosten (Inland)


Dieser Titel wird erst bei Bestellung gedruckt. Eintreffen bei uns daher ca. am 17. Dezember.

Der Versand innerhalb der Stadt erfolgt in Regel am gleichen Tag.
Der Versand nach außerhalb dauert mit Post/DHL meistens 1-2 Tage.

10,75 €
merken
klimaneutral
Der Verlag produziert nach eigener Angabe noch nicht klimaneutral bzw. kompensiert die CO2-Emissionen aus der Produktion nicht. Daher übernehmen wir diese Kompensation durch finanzielle Förderung entsprechender Projekte. Mehr Details finden Sie in unserer Klimabilanz.
über das Buch
Artiklerne i dette seriehæfte er blevet til som første led i forsknings- og udviklingsprojektet "Digitalt uddannelseslaboratorium", DUIT, på professionshøjskolen University College Nordjylland. Initiativet til projektet blev taget allerede i 2012, og efter mange møder med repræsentanter for UCN¿s forskellige uddannelsesområder og med Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet i løbet af 2013, løb projektet for alvor af stablen i det sene efterår 2013.
Projekt DUIT er en nyskabelse på flere områder i forhold til de projekter, vi sædvanligvis arbejder med på UCN. Dels har projektet fra starten været tænkt inden for rammerne af et integreret samarbejde mellem professionshøjskole og universitet, således at f.eks. de to ph.d. studerende, der er tilknyttet DUIT, arbejder tæt sammen med både projektets tre Fo
U-grupper på UCN og med ph.d. studerende og forskere ved forskerskolen D4Learning ved AAU. Dels har UCN deltagere fra 11 forskellige uddannelser og fra alle faglige hovedområder.